Vad är en bra predikan?

Om du liksom jag har spenderat någon tid i kristna sammanhang — gudstjänster, konferenser, läger, och dylikt — har du också hört din beskärda del av förkunnelse. Det finns predikningar du minns, som har berört dig på djupet och lämnat spår. Det finns många du inte minns hur mycket du än försöker. Det finns predikningar som lyft ok från dina axlar och andra som lämnat dig förbryllad eller illa till mods. Du har ibland haft svårt att hålla dig vaken och andra gånger fångats av predikantens glöd och retoriska geni.

Är du något lik mig har du säkert varit på en och annan gudstjänst som i stunden har känts bra, med en predikant som fångat ditt intresse och talat både passionerat och innerligt, för att efteråt inse att du kanske inte fick med dig särskilt mycket. Är det då en bra predikan? Den fångade, men gav ingen frukt; inspirerade, men lämnade inget bestående intryck.

På senare år har jag kommit att fundera allt mer på vad predikanten faktiskt säger — det kan ha med mognad att göra — och allt oftare diskuterar vi förkunnelsen hemma vid köksbordet på söndag eftermiddag. Här kommer tre tips på frågor att ställa dig själv när du utvärderar (eller ”bedömer” för att använda ett hårdare uttryck) en predikan. De är inte uttömmande, men jag försöker ha dem i åtanke både när jag lyssnar till andra predikanter och när jag själv förbereder predikningar.

Fortsätt läsa ”Vad är en bra predikan?”