”Underordna er varandra…”

IMG_5485

Eftersom jag och Elin gifter oss på lördag tänkte jag att det kan vara bra att skriva av mig lite om de funderingar, tankar och frågeställningar både vi och andra har.

En fråga man kan ställa sig är varför jag och Elin över huvud taget är intresserade av att gifta oss. Det hade sparat oss både mycket pengar och energi att låta bli. Vi hade ju kunnat flytta ihop och starta ett liv tillsammans ändå. Vi hade säkert kunnat vara lyckliga oavsett, som många andra. Så varför är det nödvändigt att gifta sig? Varför är detta viktigt för oss? Fyller äktenskapet någon egentlig funktion? Det måste ju finnas något slags skäl.

Svaret är ja, det finns såklart skäl bakom att vi väljer att ingå äktenskap med varandra. Jag får redan här varna för inläggets teologiska karaktär. Både jag och Elin är kristna. Vi tror att det finns en Gud som har skapat hela universum och som en krona på verket satt människan – som han älskar och har skapat till sin avbild. Vi tror vidare att denne Gud hade en avsikt med att skapa oss som han gjorde, och att han hade en djupare tanke med äktenskapet än den att det ger lite juridiska fördelar och är en trevlig tillställning.

Jag är inte ute efter att här göra en full teologisk utläggning om allt vad äktenskapet är och kan vara (det är ett helt annat projekt), men åtminstone försöka spegla något av det som gör att vi har valt att göra som vi gör. (Alla bibelcitat är ur Svenska folkbibelns översättning från 2015.)

Då kör vi
Redan i Första Mosebokens andra kapitel kan vi läsa hur Gud efter att ha skapat Adam säger: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (1 Mos. 2:18). Gud skapar ur mannens sida kvinnan som en hjälp (nyare översättningar: medhjälpare) och för henne fram till honom. ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött.” utbrister Adam i vers 23.

Att kvinnan är mannens medhjälpare ska inte här förstås som att hon har någon slags lägre ställning. Tvärt om, mannen klarar sig inte utan sin kvinna! Ordet som används om ”hjälp” är det hebreiska ordet ”ezer” (עֵ֫זֶר) som på ett flertal ställen i Gamla testamentet används om Gud själv när han kommer sitt folk till räddning. Redan här får äktenskapet en tydlig profetisk funktion, som en bild av förhållandet mellan Gud och mänskligheten. Mannen klarade sig inte ensam utan behövde sin kvinna till hjälp, liksom vi inte klarar oss själva utan behöver Gud.

Det, tillsammans med det att kvinnan och mannen hör ihop kroppsligen leder sedan fram till vers 24 där vi läser: ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.”. En vers Jesus själv citerar i en tvist med några skriftlärda (Matt. 19:4-6).

Det som händer sedan är att mänskligheten vänder sig bort från Gud och hans vilja. Men genom Bibeln (såväl Gamla- som Nya testamentet) verkar denna samlevnadsform fortsatt vara den föredragna. Vid vissa tillfällen ser vi att män tar sig fler fruar än en, men aldrig är det på Guds uppmaning utan tvärt om ofta en konsekvens av otro på Guds löften och avundsjuka människor emellan. Från Guds sida ser vi istället vikten av att vara trogen, passionerad och glad i sin hustru.

”Du har varit trolös mot [din ungdoms hustru], trots att hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Har [Gud] inte gjort dem till ett?” (Mal. 2:14b-15a)

”Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru,
den älskliga hinden, den sköna gasellen.
Låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig, hennes kärlek ständigt berusa dig.
Min son, varför låta dig berusas av en främmande kvinna och famna en som inte är din?” (Ords. 5:18-20)

Något som är återkommande i Bibeln är också bilden av relationen mellan Gud och mänskligheten som relationen mellan en man och en hustru som inte är trogen sin man. Att vi gång på gång är oärliga, sårar varandra, drivs av högmod eller avundsjuka, handlar orätt, alltså det där som Bibeln kallar för synd, jämförs faktiskt med otrohet mot Gud. En hustru som är otrogen handlar inte i kärlek till sin man, och en människa som begår onda handlingar handlar inte i kärlek mot sin Gud eller sina medmänniskor.

Det stora med Bibelns Gud är hans aldrig sinande trofasthet och kärlek. Han överger oss aldrig trots vår ”otrohet”, utan sände sin Son till världen för att bära alla våra fel och brister på ett kors. Tack vare det kan vi ha en upprättad kärleksrelation med Gud. En relation utan otrohet och sår.

Det är precis det Paulus har i åtanke när han i Efesierbrevets femte kapitel beskriver det kristna äktenskapet. Han ger ett djup som både går tillbaka till Första Mosebok – där mannen och kvinnan är ett – och har korset i centrum – där Guds nåd och kärlek tar sitt ultimata uttryck. ”Underordna er varandra i vördnad för Kristus” skriver Paulus, och fortsätter ett resonemang där det kristna äktenskapet kan få fungera som en av vår tids tydligaste bilder på vem Jesus är och vad han har gjort för oss.

I Paulus huvud kan ett äktenskap där hustrun älskar sin man som vi älskar Jesus, och där mannen älskar sin hustru som Jesus älskar oss (det vill säga till döds) få bli en relation där:

  1. Allt inte handlar om jag, mig, mitt och mina behov – utan där vi kan få tjäna varandra. Älska praktiskt.
  2. Vi får ära Gud med våra liv och visa för andra människor vad Gud har gjort för oss.

Sammanfattning
Vi tror att Gud skapade människor till gemenskap och att den bästa samlevnadsformen för en tjej och en kille som älskar varandra är just äktenskapet. Det är inte bra för mig att vara ensam, jag behöver en medhjälpare, och vi två ska bli ett. Vi är också oändligt tacksamma för att Gud genom sin Son har räddat oss till evigt liv genom att dö för oss på ett kors, och längtar efter att få vittna om det på ett konkret och praktiskt sätt – äktenskapet är ett sådant (bland många).

Frid!

En reaktion till “”Underordna er varandra…”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s